Romans

Print Friendly, PDF & Email

 

2013     Wouter ten Haaf, De Tegenroeier, Een gecompassioneerde onderwijsman in  de schaduw van de Heidelberger, Uitgeverij Brave New Books 2013, ISBN10 9402108009, 610 pag.1e druk: 19 december 2013 TEGENROEIER-VOORZIJDE-KLEIN

 

Samenvatting

Het centrale thema van dit boek is MACHT en wat het doet met mensen als ze door machthebbers gereduceerd dreigen te worden tot een staat van infantiele hulpeloosheid. In zijn jeugd staat de opvoeding van de hoofdpersoon niet in het teken van onvoorwaardelijke liefde. Hij wordt onderworpen aan een harde gehoorzaamheidsdressuur met als doel zijn totale onderwerping en het breken van zijn wil. De sancties zijn liefde verlies, verwerping en buitensluiting. In deze psychologische roman wordt beschreven wat de gevolgen daarvan zijn voor de persoonlijkheidsontwikkeling en het zelfbeeld van een kind, later jonge man op weg naar volwassenheid. Ook wordt beschreven hoe het binnen het gereformeerde geloof vigerende negatieve mensbeeld de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld in de weg staat. Het in zijn jeugd geleden onrecht wordt uiteindelijk bepalend voor zijn visie, passie en missie in het leven.

FASE 1 : PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Het tweede gedeelte van het boek heeft vooral het karakter van een sleutelroman. Via een functie bij het middelbaar onderwijs en enkele leidinggevende functies in het buitenland, wordt de hoofdpersoon docent bij het hoger en wetenschappelijk onderwijs in Nederland. Door zijn groot rechtvaardigheidsgevoel en zijn onafhankelijke oordeel komt hij in conflict met megalomane bestuurders, die zich door hem getart voelen in hun superioriteitswaan. Gerespecteerd door studenten en een deel van de staf voert hij met wisselend succes oorlog tegen de positiocratie. In het boek wordt duidelijk hoezeer de organisatiecultuur binnen de grote onderwijsinstellingen gekenmerkt wordt door corruptie, machtsmisbruik, wanbeleid en perverse prikkels. Bovendien wordt duidelijk wat de maatschappelijke schade is van deze ontwikkelingen.

 

FIGUUR-02

Inhoudsopgave

Het voorwoord (prof.ir. P.Ch-A. Malotaux) en een gedetailleerde inhoudsopgave kunnen hier gedownload worden.

 

Verkrijgbaarheidshopify statsPlaatselijke boekhandel
webwinkel AKO
webwinkel BRUNA
webwinkel bol.com
webwinkel Boekhandel VerkaaikGouda
webwinkel LIBRIS-boekhandel
webwinkel Managementboek.nl