Fundamentaliserend

Print Friendly, PDF & Email

De Delftse School voor Bedrijfskunde maakt bij de aanpak van problemen gebruik van de interdisciplinaire benadering. Bij zo’n benadering wordt van de projectleiding kennis van enkele aspectwetenschappen verwacht. Die kennis moet minstens liggen op basisniveau, opdat men in staat zal zijn te onderkennen welke disciplines relevant zijn voor het probleem. Bovendien moet men in staat geacht worden de diverse aspectanalyses te integreren tot een volledige, integrale probleemanalyse. Ook moet men in staat geacht worden tot het samenvoegen van de diverse, door de specialisten gegenereerde, aspectoplossingen tot één integrale oplossing waarin alle aspectoplossingen geïntegreerd zijn.

Naast de organisatiekunde en de systeemkunde rekent de Delftse School voor Bedrijfskunde ook de disciplines (bedrijfs)economie, psychologie, sociologie en recht tot het eigen studieobject. Niet echter op een specialistisch niveau maar op een generalistisch niveau. Bij de bestudering van deze ‘aanpalende’ disciplines wordt door een proces van fundamentaliseren vastgesteld welke kennis noodzakelijk en relevant is voor de hiervoor beschreven interdisciplinaire aanpak van organisatie- en leiderschapsproblemen. Omdat de Delftse School voor Bedrijfskunde zich in haar onderwijs primair richt op studenten en cursisten met een technische achtergrond, wordt die kennis dan vervolgens nog vertaald in een voor hen gemakkelijk te begrijpen ‘taal’.