Publicaties

Print Friendly, PDF & Email

Hier volgt een opgave van de publicaties die kenmerkend zijn voor de Delftse School voor Bedrijfskunde

 • P.C. Muller en J. in ’t Veld, Systeemanalyse: F-104G vliegbedrijf, Fokker monografie 2 1965
 • P.H.M.G Janssen en J. in ’t Veld, Lijnproductie; theorie beleid gevolgen, Fokker monografie 6 1967
 • Pierre Malotaux, Subjectiveren en objectiveren. Inaugurale rede TU Delft over denken als proces, 1968.
 • Henk Lombaers, Pierre Malotaux, Jan in ’t Veld, Trio-logie: Variaties over een thema uit de bedrijfsleer, 1969
 • J. in ’t Veld, Bedrijfsinformatie; wie moet welke gegevens, waarom, wanneer en op welke wijze weten, TED, wetenschappelijke bijlage, no. 1, 1971
 • J. in ’t Veld, Analyse van organisatieproblemen:een toepassing van denken in systemen en processen, Amsterdam: Agon Elsevier, 1975
 • J.L. Boers (red.), Klaas Halbertsma, Pierre Malotaux, Pieter Verburg, Organisatiewetenschap en praktijk, Leiden: Stenfert Kroese, 1976
 • J. in ’t Veld, Arbeidsplaats en organisatie: verslag van inleiding en discussie gehouden op 16 November 1976, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1976
 • Joop Doorman, Pierre Malotaux en Jan in ’t Veld, Inleiding Methodologie, TU Delft 1977
 • D. J. Adriaanse, P.J.M. Maas en P.Ch-A. Malotaux, Een psychiatrische behandeleenheid in ontwikkeling: het procesbeschrijvingsmodel in praktijk, Delftse Universitaire Pers 1980
 • J. in ’t Veld, Organisatiestructuur en arbeidsplaats: de organisatie van mensen en middelen: theorie en praktijk, Amsterdam: Elsevier, 1981
 • J. in ’t Veld, Manager en informatie: informatiesystemen met of zonder computer, Amsterdam: Elsevier, 1986
 • J. in ’t Veld, Bedrijfskunde in zwart/wit, Technische Universiteit Delft, Faculteit der Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek, Afscheidsrede Technische Universiteit Delft, 1993
 • P.Ch-A. Malotaux, Een tussenbalans, Uittreerede TU-Delft 1994
 • H.K. Boswijk, H. van der Heide en P.Ch-A. Malotaux, Sturen of drijven?, Alphen aan den Rijn: Samsom BedrijfsInformatie, 1995
 • P.Ch-A. Malotaux, A.H. Schaafsma en A.F. van der Touw, Besturend vermogen: organisatie in verval en herstel, Stichting Maatschappij en Onderneming 1998
 • Wouter ten Haaf, Henk Bikker, en Johan Adriaanse met bijdragen van Jan in ’t Veld en Pierre Malotaux, Fundamentals of business engineering and management: a systems approach to people and organisations, Delft: DUP Science, 2002
 • W. ten Haaf, Industrial organisation A (bb4), VSSD-Delft, 2004
 • W. ten Haaf, Management van productontwikkeling, VSSD 2006
 • Marylse in ’t Veld en B‚ Slatius, Analyse van bedrijfsprocessen: een toepassing van denken in systemen, (een bewerking van Analyse van organisatieproblemen), Groningen: Wolters-Noordhoff, 2007

Deze literatuuropgave is niet volledig, en zal binnenkort bijgewerkt worden.