Verwant gedachtegoed

Print Friendly, PDF & Email

Diverse benaderingen van bedrijfskundige problemen vertonen in meerdere of mindere mate verwantschap met die van de Delftse School voor Bedrijfskunde. De volgende verdienen een expliciete vermelding:

  1. De Lerende Organisatie
  2. Het Rijnlandse besturingsmodel